06 - 19015686    info@podotherapierestiau.nl    contactformulier   

Samenwerking

Podotherapie Restiau is specialist op het gebied van multidisciplinaire behandeling. Dit wil zeggen samenwerking met andere beroepsgroepen zoals fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie etc. Om patiënten optimaal te kunnen behandelen is het belangrijk ook inzicht in andere beroepsgroepen te hebben. Welke behandeling kan het snelste leiden tot het doel: de klachten verhelpen. Vaak is een combinatie tussen verschillende behandelingen de sleutel tot succes.


Podotherapie Restiau heeft de afgelopen jaren veel en nauw samengewerkt met collega’s. In de centra waar podotherapie Restiau actief is gelden korte lijnen en nauw contact. Zo worden patiënten indien nodig samen behandeld met een collega. Is het samen behandelen door bijvoorbeeld tijdgebrek niet mogelijk worden de onderzoeksgegevens uitgewisseld en besproken. Zo kan een behandelplan met collega’s samen worden opgesteld om een optimale behandeling na te streven.